Erhvervsassistent indenfor Byg og bolig samt Mekanik

Næste holdstart: vi optager ikke hold på denne linje, men kontakt os/UU for evt. optag på FGU august 2019

Kontaktperson: Marianne Borum Thorhauge, 4190 3669 // marianne@aaps.dk

Byg og Bolig samt Mekanik retter sig mod en uddannelse inden for bygge- og boligfagene eller en uddannelse indenfor smede- og mekanikfagene. Du skal vælge linjen, hvis du har lyst til en uddannelse som erhvervsassistent inden for eksempelvis bygnings- og anlægsområdet eller inden for malerarbejde, tømrerarbejde, murerarbejde, stilladsarbejde, brolæggerarbejde, montage, smedearbejde eller mekanikarbejde.

Hvis du ikke er helt sikker på, hvilken retning inden for området du ønsker, så finder vi ud af det, når du begynder hos os. Du får en fast vejleder, der hele tiden vil følge og hjælpe dig, hvis du får brug for det.

Du kommer til at gå på et hold sammen med andre unge, der også har valgt linjen.

Uddannelsen består af kurser på teknisk skole, erhvervstræning samt undervisning i arbejdsrettede fag. De arbejdsrettede fag, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære finder sted både i værkstedet og i undervisningen. Du skal også have dansk og matematik, der afsluttes med prøve.

Der er indenfor Byg- og Boliglinjen samt Mekanik mulighed for at være tilknyttet værkstedet Træ og Byg samt Mekanik og Biler på Egå Produktionshøjskole eller værkstederne Byggepladsen, Træ eller Metalværkstedet på Aarhus Produktionsskole. Der er et begrænset antal pladser hvert sted. Undervisningen i dansk og matematik samt de arbejdsrettede fag vil for alle deltagere foregå på Aarhus Produktionsskole.

På teknisk skole skal du deltage i korte kurser som en del af uddannelsen. Her får I konkret håndværksmæssig viden og praktiske færdigheder. Det kan for eksempel handle om at kunne betjene nogle bestemte maskiner, bruge nogle særlige værktøjer eller at stille et stillads op.

Erhvervstræningen/praktikken foregår ude på en virksomhed, hvor du sammen med de andre kolleger på arbejdspladsen løser forskellige praktiske arbejdsopgaver. På arbejdspladsen lærer du på den måde, hvordan hverdagen foregår og hvilke arbejdsopgaver, der er netop inden for det område, du har valgt.

Både i skolen og på arbejdspladsen lærer du blandt andet også om samarbejde, omgangstone, forskellige fagudtryk og at udføre og forstå en arbejdsanvisning. Vi ser på jobmuligheder i lokalområdet og på landsplan. Undervisningen skifter mellem projekter og værkstedsundervisning, og vi tager også ud af huset for at besøge forskellige virksomheder. Der kommer også fagfolk på besøg, der giver os den nyeste viden inden for området.

Uddannelsen har også fokus på, at I har det godt socialt, og der vil være fælles aktiviteter med de andre linjer fra den Kombinerede Ungdomsuddannelse.