Erhvervsassistent indenfor Kommunikation og medier (Teknologiformidler)

Næste holdstart: 14. januar 2019 

Kontaktperson: Nis Peter Nissen, 86159699 / 41198523, npn@kompetencehuset.com

Drømmer du om at arbejde med it, elektronik, eventteknik, scenografi, lysshow, tv- og lydteknik?

Teknologiformidler er en 1½ -2 årig ungdomsuddannelse for kreative pilfingre, tekniknørder og dig, som kan li’ at lege, udforske og arbejde innovativt med ny teknologi. Du opbygger trådløse netværk og designer installationer, hvor video, lyd, lys og robotteknologi arbejder sammen. Du lærer at programmere mikroprocessorer, bygge computere, lave storskærmsproduktioner, videokonferencer og live streaming til internettet.
Som Teknologiformidler arbejder du på tværs af medier og fagområder. Du får forståelsen for scenografiske virkemidler og lærer at tænke design i forhold til rum og funktionalitet.

Læs hele brochuren her.

Undervisningen på Teknologiformidler er modulopbygget og produktionsorienteret, hvor det er produktet og produktionen, der sætter rammen for det, du skal lære. Du har dansk og engelsk på D-niveau, hvor pensum kobler sig til de praktiske temaer i undervisningsprojekterne. Et typisk undervisningsforløb er forankret i en produktionsaftale med en ekstern virksomhed eller institution. Produktet kan for eksempel være en digital informationstavle i et indkøbscenter. En storskærmsproduktion af en teaterforestilling. Eller en interaktiv ruminstallation i et bibliotek, hvis formål er at skabe opmærksomhed omkring en event.

Efter endt uddannelse kan du søge beskæftigelse som erhvervsassistent inden for medier og kommunikation. Endvidere kan du bruge uddannelsen som springbræt til erhvervsuddannelserne:

Teater-, udstillings- og eventtekniker,
Aarhus Tech
Scenografuddannelsen,
Statens Scenekunstskole, København
Film- og tv-produktionsuddannelsen,
Viborg Medieskoler
IT-supporter/datatekniker,
Aarhus Tech
Fagmoduler

Videoproduktion
Du lærer grundlæggende teknikker inden for videoproduktion. Kamerateknik, lyssætning og videoredigering. Du arbejder med produktionsplanlægning og storytelling.

Musik og lydproduktion
Du arbejder med lydproduktion, optagelse af lydstemninger og speaks, du producerer effektlyde og færdigmixer enkle soundtracks. Endvidere stifter du bekendtskab med akustik, højttalere, mikrofoner og opsætning af PA-anlæg.

Foto og lys
Du introduceres til digital fototeknik og belysning. Du arbejder med portræt- og reklamefotografi, billedæstetik og komposition. Du får kendskab til billedbehandling, print og printformater.

IT-hardware
Du introduceres til forskellige netværksmiljøer og lære at etablere og vedligeholde et trådløst netværk samt tilslutningen af forskellige trådløse enheder. Du lære simpel vedligeholdelse af client maskiner: formatering og opdatering.

IT-programmering
Du introduceres til grundlæggende principper inden for programmering. Fokus er på simpel programmering for eksempel Arduino microprocessor. Du bygger betjeningspaneler, arbejder med censor styring og intelligent lysregulering.

Scenografi og design
Du arbejder med at designe og bygge scenografi der understøtte funktionaliteten og budskabet i en formidlingsinstallation. Du lærer at skitsere, tegne og dimensionere konstruktioner i træ og metal. Du arbejder både med modelbygning og fuldskala produktion af dit design.

Værkstedslære
Du undervises i brug af alm. håndværktøj, skære- og klipperedskaber, spåntagning, valsning, svejsning mm. Du får materialekendskab og arbejder i træ og metal. Værkstedslæren er integreret i undervisningsprojekterne.

Dansk og engelsk på D-niveau
Dansk og engelsk på D-niveau er obligatoriske kompetencefag. Fagene afsluttes med eksamen og skal minimum bestås med karakteren 02 efter 7-trinsskalaen.
Undervisningen er integreret i undervisningsprojekterne, og kernestoffet er dansk og engelsk sprog, litteratur, kommunikation, medier og skriftlig fremstilling. Læsepensummet kobler sig til de faglige temaer på undervisningsprojekterne.

Erhvervslære/virksomhedspraktik
Erhvervslære finder sted ude i relevante virksomheder og institutioner. Der er indlagt tre forløb i uddannelsen fordelt med 2 uger på 2. del, 3 uger på 3. del og 5 uger på 4. del.

 

Byhøjskolen/Kompetencehuset, Søren Frichs Vej 40 D, 8230 Åbyhøj