Velkommen til KUU Aarhus

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en 1½ til 2-årig uddannelse for dig, som gerne vil have en ungdomsuddannelse, men som lige nu ikke er parat til at gå i gang med gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Med kombineret ungdomsuddannelse bliver du erhvervsassistent indenfor et fag, og uddannelsen giver dig grundlag for at søge job. Samtidig får du forudsætninger for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse.

Uddannelsen er SU-berettiget. Henvendelse om SU kan ske til SU-kontoret på 41903671 eller på mail sukontor@aaps.dk

Vi er i Aarhus ti uddannelsesinstitutioner, der har sammensat en række meget forskellige tilbud til dig, der søger en uddannelse med både boglige/teoretiske fag og en hverdag i praksis. På KUU Aarhus kan du blive erhversassistent indenfor følgende erhvervstemaer:

  • Byg og bolig (Håndværk & Design og Byg & Bolig)
  • Børn, unge og ældre (Omsorgshjælper)
  • Dyr, planter og maskiner
  • Handel og service (ServicePilot)
  • Kommunikation og medier (Teknologiformidler og Film og TV-funktionsassistent)
  • Mad og sundhed Aktivitetsassistent)
  • Turisme, kultur og fritid (Kulturentreprenør og KulturPilot)

Du kan læse mere om de enkelte tilbud i KUU Aarhus under UDDANNELSEN (menuen til venstre). Du kan læse mere om Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) på ug.dk.

Årsrapporten for 2016
Du kan læse om KUU Aarhus i vores årsrapport for 2016 her.

Vi starter nye hold op i januar 2019:
Børn, Unge og Ældre (Omsorgshjælper), Kultur, turisme og Fritid (Kulturentreprenør og KulturPilot), Handel og service (ServicePilot), Kommunikation og Medier (Film og TV-funktionsassistent og Teknologiformidler), Byg og bolig (Håndværk & Design) og Mad og sundhed (Aktivitetsassistent).

Hvis du vil vide mere om KUU Aarhus, end du kan læse dig til på hjemmesiden, kan du ringe for en aftale med uddannelsesleder Marianne Borum Thorhauge, 41903669. Så bliver du inviteret til et informationsmøde på Katrinebjergvej 113, 8200 Århus N.

På dette møde fortæller vi om opbygningen af KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse) og lidt om de enkelte linier. Vi hjælper dig også videre ift. UU og med at tage kontakt til kontaktpersonerne for de KUU-linier, som du gerne vil høre mere om eller besøge.

Hvis du allerede ved, hvilken linje du gerne vil høre om og eventuelt optages på, kan du kontakte underviserne direkte. Hvem du skal kontakte, finder du under den enkelte linje her på hjemmesiden under fanen uddannelsen.

Enkelte linjer har faste informationsmøder:
Vil du høre mere om Omsorgshjælper og Teknologiformidler, kan du tage til infomøde på Kompetencehuset, Søren Frichsvej 40 D. Det er hver mandag klokken 13:00.
Vil du høre mere om Mad og Sundhed, kan du tage til infomøde på IDA, Göteborg Allé 9. Det er tirsdag i lige uger kl. 12.30. Tilmelding på 86165977.

 

Vi glæder os til at se dig!