Erhvervsassistent indenfor Handel og kundeservice (ServicePilot)

Næste holdstart:  14. januar 2019

Kontaktperson: Helene Andersen, 21175743, helene@goglerskolen.dk

Erhvervsassistent – Handel & kundeservice er en 2-årig ungdomsuddannelse rettet mod handel og kundeservice. Uddannelsen gør dig klar til at udføre rutinemæssige funktioner inden for handel og service, og du får et rigtig godt kendskab til branchen. Du får desuden grundlæggende viden i forhold til innovation og igangsætteri. Når du har afsluttet uddannelsen er du klar til job eller at fortsætte uddannelse. Opbygning: Uddannelsen tager 2 år og består af fire dele af 20 ugers varighed. Der er op til 8 ugers erhvervstræning i løbet af hvert modul. Erhvervstræningen kan blandt andet foregå inden for detail-, engros-, og servicevirksomheder, men også i virksomheder i oplevelseserhvervene og i hotel- og restaurationsbranchen. Du vil få undervisning i fagene afsætning og dansk på D-niveau frem mod den afsluttende eksamen. Desuden får du førstehjælpskursus og hygiejnebevis. Du bliver fulgt gennem hele forløbet af den samme vejleder fra Gøglerskolen. Vi udarbejder i fællesskab en forløbsplan for din uddannelse, så du bedst muligt kan tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Dit uddannelsesforløb og din læring dokumenteres i en portfolio.

Uddannelsens fire dele fordeler sig på følgende måde:

1. del foregår primært på Gøgler Produktionsskolen, hvor du vil få undervisning i dansk, afsætning, handel, markedsføring, event, kundepleje, idéudvikling og eventsalg. Der vil desuden indgå arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære.

2. del foregår blandt andet på Social- og Sundhedsskolen, hvor ovenstående fag suppleres med førstehjælp og hygiejnebevis.

3. del foregår blandt andet hos Kaospiloterne, hvor du vil lære om projektkoordinering, idéudvikling og igangsætteri.

4. del foregår blandt andet på Aarhus Købmandsskole, hvor der vil være fokus på afsætning, erhvervsøkonomi og markedsføring.

Hvert modul afsluttes med 1 uges refleksion og fremlæggelse. Der aflægges prøve i et fag på D-niveau efter 3. og 4. modul. 4. modul afsluttes med en Portfolio-eksamen.

 

Fra januar 2019 starter vi et nyt forløb op i Gellerup. Det er særligt målrettet unge, der bor dér, og gennemføres i samarbejde med de erhvervsdrivende i Bazar Vest. Vil du vide mere om det kan henvendelse ske til PC Asmussen på 29256021 eller Helene Andersen på 21175743