Erhvervsassistent indenfor Dyr, planter og maskiner

Næste holdstart: vi optager ikke nye hold på denne linje

Kontaktperson: Lilli Bach, lib@ju.dk

Uddannelsen som erhvervsassistent indenfor Dyr, planter og maskiner er for dig, der har en bred interesse for landbrug og gartneri. Du får base på Jordbrugets UddannelsesCenter og undervejs i uddannelsen tages de praktiske faciliteter  i brug. Du kommer til at prøve det hele i gartneriet, væksthuset, anlæg, landbruget, de tropiske anlæg og jordbrugsmaskiner og værksteder. Undervisningen foregår praksis- og anvendelsesnært. Du får en grundlæggende viden omkring de enkelte områder med mulighed for at gå mere i dybden på interessefelterne. Hvordan passer man dyrene så deres trivsel sikres: foder, miljø i stalde og anlæg. Maskiners vedligehold og brug. Der erhverves traktor- kørekort. Du får indsigt og forståelse for planternes betingelser for vækst og anvendelse, og du får kendskab til, hvordan de flotte anlæg bliver til. Sammen skal vi arbejde med jord, dyr, maskiner, fliser, planter og meget andet.

Undervisningen i det praktiske indgår i uddannelsens helhed, så sammenhængen med indholdet i resten af uddannelsen fremgår tydeligt. Der arbejdes både selvstændigt og i grupper med fokus på egen drift og samarbejde.

Inden du skal vælge endelig beskæftigelsesprofil vil du få mulighed for at smage på de forskellige erhvervsgrene inden for gartneri, landbrug, zoo, forsøgsdyr, maskinstationer og planteskoler. Når du har valgt beskæftigelsesprofil målrettes erhvervstræningen efter dette – eksempelvis med en længerevarende erhvervstræning på en planteskole eller i landbruget.

Sideløbende med de mere praktiske fag vil du modtage undervisning i dansk og matematik. Fagene afsluttes med en eksamen på D-niveau. Udover dansk og matematik får du undervisning  i Arbejdsmiljø og ergonomi, Planter, dyr og teknik samt Samfund og sundhed, som alle er elementer fra EUD-uddannelserne indenfor landbrug og gartneri.

Uddannelsen som erhvervsassistent indenfor Dyr, planter og maskiner har fokus på tilegnelse af færdigheder, der kan give beskæftigelse inden for branchen, eller kompetencer til at påbegynde og gennemføre en EUD uddannelse inden for Landbrug og Gartneri. Med en EUD uddannelse inden for landbrug og gartneri kan man finde beskæftigelse blandt andet som dyrepasser ved produktionsdyr, jordbrugsmaskinfører, landmand og gartner i væksthus, på friland og anlæg.