Erhvervsassistent indenfor Turisme, kultur og fritid. Kulturpilot.

Næste holdstart: 14. januar 2019

Kontaktperson: Helene Andersen, 21175743, helene@goglerskolen.dk

Erhvervsassistent – Turisme, kultur & fritid er en 2-årig ungdomsuddannelse rettet mod kulturlivet, foreningslivet, idræt og turisme i bred forstand. Uddannelsen gør dig klar til at varetage rutinepræget arbejde, optræden og undervisning, workshops, guidning og projektarbejde inden for kultur, idræt og turisme. Du får desuden grundlæggende viden om planlægning og afvikling af workshops og mindre begivenheder. Erhvervsassistenter vil være attraktiv arbejdskraft inden for arbejde med børn og unge, idræt, fritid, kultur og turisme. Opbygning: Uddannelsen tager 2 år og består af 4 moduler af 20 ugers varighed. Der er op til 8 ugers erhvervstræning i løbet af hvert modul. Erhvervstræningen kan for eksempel foregå i foreninger og kulturinstitutioner. Du får undervisning i fagene Samfundsfag og Dansk på D-niveau. Desuden får du førstehjælpskursus og hygiejnebevis. Du bliver fulgt gennem hele forløbet af den samme vejleder fra Gøgler Produktionsskolen. Vi udarbejder i fællesskab en forløbsplan for din uddannelse, så du bedst muligt kan tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Dit uddannelsesforløb og din læring dokumenteres i en portfolio.

Uddannelsens fire dele fordeler sig på følgende måde:

1. del foregår primært på Gøgler Produktionsskolen, hvor du får indføring i streetkultur, dans, hip-hop, break, rap, nycirkus, scenekunst, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære. Du lærer at undervise og arrangere workshops i bl.a. dans, jonglering og ansigtsmaling.

2. del foregår blandt andet på Idrætsdaghøjskolen IDA, hvor du vil opnå forskellige færdigheder indenfor sport og idræt, lære at undervise og arrangere workshops, og få en almen introduktion til idræts- og foreningsverdenen.

3. del foregår blandt andet på Social- og Sundhedsskolen, hvor du får undervisning i pædagogik og psykologi, børn og unge, event og projektarbejde.

4. del foregår blandt andet på Aarhus Købmandsskole, hvor der vil være fokus på salg og service.

Hvert modul afsluttes med 1 uges refleksion og fremlæggelse. Der aflægges prøve i et fag på D-niveau efter 3. og 4. modul. 4. modul afsluttes med en Portfolio eksamen.